25 Luglio 2024

Резултати

Измерение: 1,72 MB
Този продукт представя методика за изследване на стреса и неговите ефекти върху усещането за субективно благополучие, мотивацията за учене и развитие на юношите в пандемичната ситуация. Описана е процедурата по конструиране на инструмента и резултатите от статистическите анализи за валидирането му чрез определяне на неговата факторна структура и психометричните качества.
Измерение: 3,24 MB
Настоящото ръководство за учители за работа с учениците от горна образователна степен, които са преминали през COVID-19 кризата, съдържа ресурси за подпомагане на психологическото благополучие на младежите и поддържане на положителен климат в училище.
Целта на този продукт е да предостави систематизирана информация за приложими интерактивни подходи, обучителни методи и инструменти за преодоляване на ефектите от кризата и възстановяване на усещането за субективно благополучие и развитие на личностна устойчивост на учениците на възраст от 14 до 19 години.
Измерение: 697,35 KB
Целта на тази публикация е да сподели с читателите набор от добри практики от различни европейски страни по темите на проекта.

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie