21 Maggio 2024

FO.RI.UM. Società Cooperativa

Цел на проекта
Целта на проекта е да подпомогне учениците от средното образование в изграждането на умения за устойчивост и преодоляване на негативните ефекти от социалното изключване в резултат от епидемията. Тази цел ще бъде постигната чрез анализ на психологическите (психо-социални) ефекти от социалното изключване на учениците и на тази основа актуализиране на образователните приоритети и фокусиране на педагогическите мерки върху нуждите им в пост-епидемичната ситуация.
Целеви групи
Проектът е насочен към две основни целеви групи, както следва:

Преки участници – ученици от средни училища (14-19 години), които се нуждаят от умения за изграждане на устойчивост и преодоляване на негативните последици от стреса и подкрепа за повишаване на мотивацията им за учене и развитие;

Непреки участници – учители и други, заети в сферата на образованието, които трябва да бъдат подготвени и да разполагат с адекватни инструменти и практически насоки за взаимодействие и подкрепа на подрастващите.

Продължителност: 24 месеца (2020-2022)
Интелектуални резултати
Наръчник за провеждане на изследвания. Този продукт ще послужи като цялостен подход за изследване на въздействието на кризисния стрес върху настоящото психическо състояние на учениците в средните училища. Чрез изследване на психо-емоционалния статус, нагласите, нуждите, мотивациите и видовете реакция на стреса, ние ще обезпечим учителите, родителите и заинтересованите страни да подкрепят младите хора в пост-епидемичната ситуация и новите реалности с подходящи, надеждни и ефективни инструменти за измерване и умения за справяне.

Ръководство за учители за работа с ученици от средните училища, преминали през COVID-19 кризата: онлайн хранилище с инструкции за подпомагане на психологическото благосъстояние на младите хора и поддържане на положителен климат в училище. Този продукт ще осигури систематична информация за адекватни подходи на взаимодействие, методи за обучение и специфични тематични разработки за преодоляване на последиците от кризата, възстановяване на психичното благосъстояние и развитие на личната устойчивост на учениците на възраст между 14 и 19 години.Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie