26 Settembre 2021

FO.RI.UM. Società Cooperativa

Цел на проекта
Целта на проекта е да подпомогне учениците от средното образование в изграждането на умения за устойчивост и преодоляване на негативните ефекти от социалното изключване в резултат от епидемията. Тази цел ще бъде постигната чрез анализ на психологическите (психо-социални) ефекти от социалното изключване на учениците и на тази основа актуализиране на образователните приоритети и фокусиране на педагогическите мерки върху нуждите им в пост-епидемичната ситуация.
Целеви групи
Проектът е насочен към две основни целеви групи, както следва:

Преки участници – ученици от средни училища (14-19 години), които се нуждаят от умения за изграждане на устойчивост и преодоляване на негативните последици от стреса и подкрепа за повишаване на мотивацията им за учене и развитие;

Непреки участници – учители и други, заети в сферата на образованието, които трябва да бъдат подготвени и да разполагат с адекватни инструменти и практически насоки за взаимодействие и подкрепа на подрастващите.

Продължителност: 24 месеца (2020-2022)
Интелектуални резултати
Наръчник за провеждане на изследвания. Този продукт ще послужи като цялостен подход за изследване на въздействието на кризисния стрес върху настоящото психическо състояние на учениците в средните училища. Чрез изследване на психо-емоционалния статус, нагласите, нуждите, мотивациите и видовете реакция на стреса, ние ще обезпечим учителите, родителите и заинтересованите страни да подкрепят младите хора в пост-епидемичната ситуация и новите реалности с подходящи, надеждни и ефективни инструменти за измерване и умения за справяне.

Ръководство за учители за работа с ученици от средните училища, преминали през COVID-19 кризата: онлайн хранилище с инструкции за подпомагане на психологическото благосъстояние на младите хора и поддържане на положителен климат в училище. Този продукт ще осигури систематична информация за адекватни подходи на взаимодействие, методи за обучение и специфични тематични разработки за преодоляване на последиците от кризата, възстановяване на психичното благосъстояние и развитие на личната устойчивост на учениците на възраст между 14 и 19 години.Създаване на уебсайтове www.sitoper.it
close
Choose the language
It appears that your browser language is different from the website.
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
close
We use cookies
This site uses its own cookies in order to improve the functioning and monitor the performance of the website and / or cookies derived from external tools that allow you to send advertising messages in line with your preferences, as detailed in the Cookie Policy. To continue, you must authorize our cookies. By clicking on the AGREE button, you consent to the use of cookies. By ignoring this banner and browsing the site, you consent to the use of cookies.
Cookie Policy - Privacy Policy
Accept the necessary cookies