24 Aprile 2024

Цел на проекта

Целта на проекта е да подпомогне учениците от средното образование в изграждането на умения за устойчивост и преодоляване на негативните ефекти от социалното изключване в резултат от епидемията. Тази цел ще бъде постигната чрез анализ на психологическите (психо-социални) ефекти от социалното изключване на учениците и на тази основа актуализиране на образователните приоритети и фокусиране на педагогическите мерки върху нуждите им в пост-епидемичната ситуация.

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie