28 Ottobre 2021
Съобщения за пресата

Преодоляване на негативните ефекти от Covid-19 върху психичното благосъстояние на учениците в средното училище.

24-06-2021 10:10 - Съобщения за пресата
Националната школа по мениджмънт – България е член на консорциум по проект "Well-Be", съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
Подпомагане на учениците от средното училище в изграждането на устойчивост и преодоляване на негативните рискове от социално изключване след края на пандемията от Covid-19. Това е целта на проект Well-Be по програма Еразъм+ (№ 2020-1-UK01-KA201-079148), в който Националната школа по мениджмънт участва като партньор от България и допринася с опита и експертизата си в дейности, насочени към подпомагане на младежта и развитието на образованието. Първата среща по проекта се проведе през февруари. Партньори по проекта са The Mighty Creatives със седалище в Лестър, Великобритания (координатор на проект Well-Be), Националната школа по мениджмънт – София, България, образователната агенция Forium от Santa Croce sull'Arno, Италия и каталонците от M&M Profuture Training S.L. – Барселона, Испания.

„Проектът Well-Be, - споделя Йонко Бушняшки, Председател на УС на Националната школа по мениджмънт - съчетава усилията, визията и експертизата на четирите партньорски организации относно текущите предизвикателства в училищното образование, произтичащи от глобалната пандемия. Консорциумът ще осъществи анализ на психологическите последици, които са предпоставка за социално изключване на учениците и на тази основа ще актуализира образователните приоритети, като предложи конкретни педагогическите мерки спрямо специфичните нужди на учениците в постпандемичната ситуация".

В рамките на две години екипът по проект Well-Be ще проведе редица проучвателни, развойни и пилотни дейности, чиито конкретни резултати ще са два. Първо – инструментариум за обективно и ефективно измерване на въздействието на кризисния стрес върху психическото състояние на учениците в средните училища. Тези инструменти ще бъдат полезни за учителите, родителите и всички, които имат отношение към подкрепата на младите хора в пост-пандемичната ситуация, и ще служат за изследване на психо-емоционалното състояние, нагласите, нуждите, мотивацията и типологиите на реакция на децата при стрес. Вторият основен резултат от проекта ще бъде ръководство за учителите в гимназията за работа с ученици, преживели кризата с COVID-19, съдържащо набор от подходящи насоки и инструменти в подкрепа на психологическото благосъстояние на младите хора и за поддържане на положителен климат в училище. „По този начин - заключава Йонко Бушняшки, координатор на пректа от българска страна - ще предоставим на разположение на учителите систематична информация за подходящи подходи за взаимодействие, методи на обучение и конкретни тематични дейности за преодоляване на последиците от кризата, възстановяване на психическото благосъстояние и развитие на устойчивостта на стрес при ученици на възраст 14-19 години. Задълбочената и систематична информация, която ще съберем, изследваме и анализираме през двугодишния период на проекта, ще осигури отправна точка за промени, които трябва да бъдат направени в образователната система, и за осигуряването на необходимите ресурси за задоволяване на нуждите на учениците и учителите за справяне с критични ситуации ".

Подробности и повече информация за проекта са налични на адрес www.wellbeproject.eu.

Създаване на уебсайтове www.sitoper.it
close
Choose the language
It appears that your browser language is different from the website.
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
close
We use cookies
This site uses its own cookies in order to improve the functioning and monitor the performance of the website and / or cookies derived from external tools that allow you to send advertising messages in line with your preferences, as detailed in the Cookie Policy. To continue, you must authorize our cookies. By clicking on the AGREE button, you consent to the use of cookies. By ignoring this banner and browsing the site, you consent to the use of cookies.
Cookie Policy - Privacy Policy
Accept the necessary cookies