22 Giugno 2024
Съобщения за пресата

Преодоляване на негативните ефекти от Covid-19 върху психичното благосъстояние на учениците в средното училище.

Националната школа по мениджмънт – България е член на консорциум по проект "Well-Be", съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
Подпомагане на учениците от средното училище в изграждането на устойчивост и преодоляване на негативните рискове от социално изключване след края на пандемията от Covid-19. Това е целта на проект Well-Be по програма Еразъм+ (№ 2020-1-UK01-KA201-079148), в който Националната школа по мениджмънт участва като партньор от България и допринася с опита и експертизата си в дейности, насочени към подпомагане на младежта и развитието на образованието. Първата среща по проекта се проведе през февруари. Партньори по проекта са The Mighty Creatives със седалище в Лестър, Великобритания (координатор на проект Well-Be), Националната школа по мениджмънт – София, България, образователната агенция Forium от Santa Croce sull'Arno, Италия и каталонците от M&M Profuture Training S.L. – Барселона, Испания.

„Проектът Well-Be, - споделя Йонко Бушняшки, Председател на УС на Националната школа по мениджмънт - съчетава усилията, визията и експертизата на четирите партньорски организации относно текущите предизвикателства в училищното образование, произтичащи от глобалната пандемия. Консорциумът ще осъществи анализ на психологическите последици, които са предпоставка за социално изключване на учениците и на тази основа ще актуализира образователните приоритети, като предложи конкретни педагогическите мерки спрямо специфичните нужди на учениците в постпандемичната ситуация".

В рамките на две години екипът по проект Well-Be ще проведе редица проучвателни, развойни и пилотни дейности, чиито конкретни резултати ще са два. Първо – инструментариум за обективно и ефективно измерване на въздействието на кризисния стрес върху психическото състояние на учениците в средните училища. Тези инструменти ще бъдат полезни за учителите, родителите и всички, които имат отношение към подкрепата на младите хора в пост-пандемичната ситуация, и ще служат за изследване на психо-емоционалното състояние, нагласите, нуждите, мотивацията и типологиите на реакция на децата при стрес. Вторият основен резултат от проекта ще бъде ръководство за учителите в гимназията за работа с ученици, преживели кризата с COVID-19, съдържащо набор от подходящи насоки и инструменти в подкрепа на психологическото благосъстояние на младите хора и за поддържане на положителен климат в училище. „По този начин - заключава Йонко Бушняшки, координатор на пректа от българска страна - ще предоставим на разположение на учителите систематична информация за подходящи подходи за взаимодействие, методи на обучение и конкретни тематични дейности за преодоляване на последиците от кризата, възстановяване на психическото благосъстояние и развитие на устойчивостта на стрес при ученици на възраст 14-19 години. Задълбочената и систематична информация, която ще съберем, изследваме и анализираме през двугодишния период на проекта, ще осигури отправна точка за промени, които трябва да бъдат направени в образователната система, и за осигуряването на необходимите ресурси за задоволяване на нуждите на учениците и учителите за справяне с критични ситуации ".

Подробности и повече информация за проекта са налични на адрес www.wellbeproject.eu.

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie