24 Aprile 2024
Съобщения за пресата

Представяне на резултатите от Well-Be изследването по време на Международна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“

На 30 март 2022 г. Юлияна Добрева и Бисерка Зарбова от НШМ представиха доклад с резултатите от изследването по проект Well-Be по време на международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“. Международният форум е по проект „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“ (КП-06-ДК2/2 от 30.03.2021 г.), финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от екип на УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, ректор и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.


Конференцията беше организирана в 3 сесии. Началото бе поставено с темата за „Социално-икономически въздействия на пандемията COVID-19“, втората сесия разгледа „Методи и модели за анализ на ефектите от пандемията. Пространствени зависимости и въздействия от пандемията COVID-19“, последната сесия представи специфичните отраслови особености на ефектите от пандемията и сигурността.


Повече на адрес: https://bit.ly/3yg2GBs.

Realizzazione siti web www.sitoper.it
close
Изберете езика
Изглежда езикът на вашия браузър е различен от този на уебсайта
Знаме на българия
bandiera dell´Italia
ing flag
pabellón de España
cookie